Národné rehabilitačné centrum


  • Keramický obklad

  • viditeľné uchytenie

  • Národné rehabilitačné centrum

  • Kováčová