Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline


  • Cemento- vláknité dosky (Equiton)

  • viditeľné uchytenie

  • Žilina

  • PSJ Hydrotranzit, a.s