Urob si sám

Ponúkame systém Urob si sám, ktorý šetrí financie za montáž. Získate návod ako si každý môže zhotoviť odvetrávanú fasádu sám. Pri objednaní materiálu na fasádu od nás získate návod na montáž a účasť šéfmontéra pri rozmeraní nosného roštu zadarmo. Stačí si vybrať druh odvetranej fasády a ostatné spolu zvládneme.

Keramická odvetraná fasáda

Ide o štýlovú odvetrávanú fasádu za dostupnú cenu - od 48 euro/m2 . Fasáda je veľmi ľahko montovateľná, na nosný rošt sa namontujú špeciálne úchytky, na ktoré sa následne ako lego vkladá keramický obklad. Ide o jednu z najjednoduchších montáží tohto typu fasád. Výhoda týchto fasád je, že obkladové dosky sú od výroby naformátované.

Tento typ fasády sme realizovali na Železničnej stanici v Trnave


Odvetraná fasáda Pegabond 007

V súčasnosti jedna z najpoužívanejších, veľmi štýlových odvetrávaných fasád za taktiež výhodnú cenu- od 52 euro/m2 . Na nosný rošt sa obkladové dosky hrúbky 4mm lepia pomocou vysokopevnostného lepiaceho systému alebo nitujú pomocou nitov vo farbe obkladových dosiek. Obkladové dosky sa formátujú do požadovaných rozmerov pomocou kotúčovej píly alebo Vám prídu na stavbu po presnom zámere nosného roštu už naformátované.

Tento typ fasády sme realizovali na Železničnej stanici v Trnave


Odvetrávaná fasáda z dosiek Fundermax / Trespa

Vďaka širokej škály farebností obkladových dosiek je taktiež veľmi vyhľadávaná za cenu - od 64 euro/m2 . Dosky hrúbky 6 - 12 mm sa na nosný rošt lepia pomocou vysokopevnostného lepiaceho systému alebo nitujú pomocou nitov vo farbe obkladových dosiek. Obkladové dosky sa formátujú do požadovaných rozmerov pomocou kotúčovej píly alebo Vám prídu na stavbu po presnom zámere nosného roštu už naformátované.

Tento typ fasády sme realizovali na hoteli Mikado v Nitre


Odvetrávaná fasáda - PEGASA 3000

Obkladový materiál čisto z prírodného materiálu. Jedna z najodolneších fasád na trhu, materiál z pálenej hliny (kamenina) s povrchvou úpravou Glass. S identického materiálu je zrealizovaná aj strecha dómu Sv. Štefana vo Viedni. Cena od 75 euro/m2 .

Tento typ fasády sme realizovali na obchodnom dome Ncentro v Nitre


Zhotovenie odvetranej fasády

1, Ak už máte predstavu, ako má vaša vysnívaná fasáda vyzerať a máte vybratý obkladový a tepelnoizolačný materiál, je čas na dôkladné zameranie budovy. Pri zámere je dôležité správne určiť jednotlivé vzdialenosti stavebných otvorov, celkovú výšku, šírku objektu a vytvoriť tak pomyselný "kladačský plán" fasádneho obkladu. Pri tvorbe kladačského plánu je dôležité dobre si naštudovať výrobné rozmery jednotlivých fasádnych obkladov, aby sa požadovaný rozmer obkladu vôbec dal vyrobiť. Potom pri následnom formátovaní konečného rozmeru obkladu je treba dbať aj na to aby nevznikol zbytočne veľký odpad z výrobných rozmerov obkladov.

2, Ak už máte zhotovený aj "kladačský plán", teda viete ako bude vyzerať vaša fasáda, prichádza jej realizácia. Na stenách budovy je dôležité si zamerať, kde budú priznané špáry na fasáde. Tam uchytíme Pega kotvy - nosné úchytky celej fasády. Medzi už uchytené Pega kotvy, kde budú špáry uchytíme aj ďalšie úchytky. Pega kotvy kladieme vo vertikálnej aj horizontálnej vzdialenosti od seba maximálne do 600mm. Na odstránenie bodových tepelných mostov pod kotvy vkladáme thermoStop podložky. Jednotlivé hmoždiny alebo skrutky ešte zastabilizujeme Pega podložkou.

3, Ak už máme uchytené všetky kotvy na stenách objektu, môžme prejsť do zaizolovania celého objektu tepelnoizolačným materiálom určeným na odvetrané fasády. Zatepľovanie objektu realizujeme suchým spôsobom, kladením a prikotvením izolantu špeciálnymi trnmi s veľkoformátovými taniermi (4ks/m2). Po dôkladnom uchytení tepelnej izolácie na steny objektu túto izoláciu prekryjeme paropriepustnou fóliou a prepáskujeme špeciálnou páskou. Ak je tepelná izolácia z vonkajšej strany ošetrená kašírovou vrstvou, paropriepustná fólia sa nemusí použiť.

4, Po zateplení objektu a prípadnom zaizolovaní fóliou sa môžte pustiť do realizácie tzv. "rastra fasády", ktorý pozostáva z hliníkových/oceľových L a T profilov. T profily uchytávate pomocou samovrtných skrutiek do Pega kotiev tam, kde budú na fasáde špáry, kde sa stretávajú obkladové dosky. Na Pega kotvy umiestnené medzi tzv. "špárovými kotvami" uchytávate L profily. Vďaka špeciálnemu peru na Pega kotve môžte rektifikovať, vyrovnať všetky L a T profily do roviny, aby sa obkladový materiál lepšie uchytával. Zvyčajne na sokel, spodok rastra sa namontuje perforovaný hliníkový alebo plastový profil aby sme zabránili vniku hmyzu a rôznych škodcov do fasády.

5, Ak máte do roviny zrealizovaný raster fasády, pristúpite k samotnému uchytávaniu obkladového materiálu - finálna fáza. Ak nemáte vopred naformátovaný obkladový materiál z výroby, materiál formátujete okružnou pílou so špeciálnym kotúčom pre daný materiál obkladu a pomocnou lištou. Na záver samotný obklad uchytávame na raster fasády či už pomocou nitov, lepiaceho systému alebo ukladaním na špeciálne úchytky. A je to, Urob si sám fasádu máte hotovú!