Univerzita Konštantína Filozofa


  • Kombinácia HPL dosiek (Trespa), Titanzinok (Rheinzink), kompozitné dosky (Alupanel)

  • lepenie

  • Nitra